15 Jul '17, 3am

Forget the ah balling — the peanut soup here is amazing! https://t.co/SnYVWlLZ2I

Forget the ah balling — the peanut soup here is amazing! https://t.co/SnYVWlLZ2I

Peanut Soup | Image credit: Gregory Leow Peanut soup is very often just a base for the star of the show, the tang yuan (glutinous rice balls with sweet fillings) but here at Zhong Guo Jie Peanuts Soup (or 75 Peanuts Soup as it is commonly referred to), the sweet soup bases — peanut soup and red bean — are the main attraction here. Now run by the third-generation Peh Cheng Giap and his wife, this tong shui stall (Cantonese desserts stall) is located at Maxwell Food Centre , is over 70 years old and was started by his grandmother, an immigrant from China’s Anxi province. Love ah balling? Here are the best you can find in Singapore: Perfect ah balling found! Peh Cheng Giap | Image credit: Gregory Leow The best-selling is the peanut soup ($1) which is meticulously done. Using just peanuts, sugar and water, the soup is boiled for four hours over a heat that is carefully control...

Full article: http://www.hungrygowhere.com/dining-guide/critics-reviews...

Tweets

Sarki, Cucumber Soup from Singapore #recipe #video

ht.ly 17 Jul '17, 3pm

@CookingTipsTV created this 1 month ago using Hootsuite

Beysfaruvaa ah Singapore ah vadaigannavan ulhuv...

raajje.mv 16 Jul '17, 3pm

މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު އެޑްމިޓް ކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެ، އިތުރު ފަރ...

Google Offers Soup Analogy On Difference Between Cache & Fetch Tool

Google Offers Soup Analogy On Difference Betwee...

seroundtable.com 13 Jul '17, 11am

I am a big fan of analogies, espesially funny ones so when I spotted Gary Illyes of Google use one to describe the differe...