13 Sep '17, 6pm

Qasim ge beys faruvaa ah Singapore gai madu kurehvumah ithuru 10 dhuvas dheefi

ސިންގަޕޫރުގައި ބޭސް ފަރުވާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު 10 ދުވަހު އެޤައުމުގައި މަޑު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ދީފިއެވެ. ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޤާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އެޤައުމުގައި މަޑުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީ ފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ކަރެކްޝަނުން ޤާސިމްއަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފައި މިވަނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ދަށުން، ބޭސްފަރުވާ ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭން ލާޒިމްކުރާކަމަށް ބުނެ، ފަރުވާއަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ނުދޭން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކުރިން ނިންމި ނިންމުން މުރާޖާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވަނިކޮށެވެ . ތިން އަހަރާއި ދެ މަހާއި 12 ދުވަސް ވަންދެން ގާސިމް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހުންނެވީ ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށ...

Full article: https://raajje.mv/news/17644

Tweets

Beysfaruvaa ah ithuru 3 mas dhuvahu Qasim Singa...

raajje.mv 09 Sep '17, 2pm

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް، އިތުރު ތިން މަސްދުވަހު ޤައުމުން ބޭރުގައި މަޑުކުރައްވަންޖެހޭނެ ކ...